Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Kilometry Dobra 2017 od 1 marca do 3 czerwca w Jarosławiu

Komitet Społeczny „Jarosławskie Kilometry Dobra 2017” w skład którego wchodzą trzy jarosławskie stowarzyszenia:

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych Ogólnokształcących oraz Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Edukacji „Razem Łatwiej” przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi od 1 marca rozpoczyna zbiórkę pieniędzy, które zasilą konto w ramach uczestnictwa w międzynarodowej kampanii Kilometry Dobra.

Zebrane środki pozwolą zrealizować cel jakim jest pozyskanie środków na zakup sprzętu sportowego, rehabilitacyjnego i diagnostycznego, który będzie służył długofalowemu działaniu profilaktycznemu dla dzieci i młodzieży

Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, która zrzesza działające lokalnie organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia charytatywne i pomaga im w zbieraniu pieniędzy na konkretne, społeczne cele. W tegorocznej edycji, z finałem w czerwcu 2017 roku, organizatorzy i organizacje partnerskie podejmą próbę pobicia rekordu Guinnesa w najdłuższym ciągu monet, gdyż główną konkurencją jest układanie ciągu monet o jednym nominale – stąd tytułowe Kilometry Dobra. Wszystkie organizacje biorące udział w kampanii, przez 3 miesiące jej trwania, organizować będą zbiórki, kwesty i eventy dobroczynne w celu zebrania jak największej sumy potrzebnej na realizację wyznaczonych celów. Podczas finału, odbywającego się 3-4 czerwca, we wszystkich miastach kampanii, zebrane datki zostaną spieniężone. Jednozłotowe monety, przyklejone na taśmę klejącą, utworzą metrowe odcinki mierzalnego dobra. Do pobicia rekordu świata potrzeba aż 75 km, czyli ponad 3,3 mln zł.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 50 organizacji w tym 7 z innych państw. Jarosław reprezentuje wspomniany Komitet Społeczny „JAROSŁAWSKIE KILOMETRY DOBRA 2017”, który przygotował różnorodne imprezy towarzyszące, pozwalające zrealizować wyznaczone cele.

W ramach charytatywnej kampanii „ Jarosławskie Kilometry Dobra 2017”, trwającej od 1 marca do 4 czerwca 2017r. organizowane będą różnorodne imprezy towarzyszące, promujące kampanię. Swoim patronatem wspiera nas Starosta Jarosławski, Tadeusz Chrzan i Burmistrz Miasta Jarosławia, Waldemar Paluch. Włodarze naszego miasta i powiatu wykazali się ogromnym zrozumieniem celowości i innowacyjności naszego projektu.

Państwa wsparcie i włączenie się w tę charytatywną inicjatywę będzie dla nas ogromną radością, a dla Państwa satysfakcją, że przyczyniliście się do zrealizowania szczytnego celu. Nasze działania będą promowane  w prasie i telewizji  lokalnej, a Grono Darczyńców i Sponsorów umieszczone na ogólnopolskiej stronie "Kilometrów Dobra". Gorąco liczymy na Państwa pomoc, wierząc, że dla Was będzie to wspaniała promocja i reklama. Finał kampanii „Kilometrów Dobra 2017”, który odbędzie się 4 czerwca 2017 na Rynku w Jarosławiu będzie dla nas okazją do złożenia Państwu publicznych podziękowań i przeliczenia Waszego dobra na metry.

 Udział w Kilometrach Dobra to dla naszych organizacji świetny sprawdzian wzajemnej współpracy dla naszego wspaniałego miasta. Zapraszamy wszystkich, by układali Kilometry Dobra z nami, wierzymy, że mieszkańcy naszego miasta i regionu sprawią, że cel finansowy 60 tys. zł. zostanie osiągnięty z nawiązką.

Wszystkich, którzy chcą wesprzeć nasze przedsięwzięcie i dowiedzieć  się więcej o  inicjatywie zapraszamy na  stronę www.kilometrydobra.pl/organization/jaroslaw/

W załącznikach dostępne są również informacje o sposobie wpłaty, harmonogramie wydarzeń oraz imprezie pod nazwą "Twoje endorfiny to szczęście innej rodziny".

 

Informacja organizatorów

Kliknij aby posłuchać tekstu