Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Jarosławski szpital wyszedł na plus

Rada Społeczna funkcjonująca przy Centrum Opieki Medycznej, na swoim marcowym posiedzeniu przyjęła uchwały, pozytywnie  opiniując zmiany w  realizacji planu finansowego oraz inwestycyjnego za 2016 rok oraz plany do realizacji w 2017 roku. Dyrektor COM, Stanisław Krasny, otrzymał od przewodniczącego Rady, starosty Tadeusza Chrzana, podziękowania i gratulacje za skuteczne realizowanie strategii zmian w szpitalu. Po raz pierwszy od  kilku lat, jarosławski szpital osiągnął dodatni wynik finansowy.

Dyrektor Krasny twierdzi, że ten efekt, to konsekwencja skutecznych negocjacji z NFZ,  nowej strategii zarządzania, racjonalizacji kosztów i wsparcia otrzymywanego od  Starosty i Rady Powiatu. - Nasz szpital zamknął rok 2016  dodatnim wynikiem finansowym w wysokości  28 217,41 zł stwierdza dyrektor.

Strata za 2015 rok wynosiła ponad 1,8 mln zł. Przewidywana za rok 2016, gdyby nie wprowadzono zmian,  mogła być w wysokości nawet  3 mln zł. - Sytuacja stała się na tyle poważna, że należało podjąć niezbędne, chociaż trudne działania, w celu zachowania  równowagi  finansowej – mówi dyr. St. Krasny. – Uregulowanie finansów szpitala pozwala bardziej spokojnie planować  zadania inwestycyjne,  które są niezbędne, aby nasz szpital miał odpowiednią bazę i infrastrukturę na miarę potrzeb naszych pacjentów,  jak i standardów leczniczych.

- Działania podejmowane w jarosławskim szpitalu mają służyć przede wszystkim podnoszeniu jakości świadczonych usług medycznych, bo to najbardziej interesuje pacjentów – mówi Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski.

Funkcjonująca od miesiąca nowa z-ca dyrektora COM, lek. Monika  Pachacz-Świderska za priorytet uznaje jakość i standard  leczenia. Dotyczy to m.in. szkoleń personelu medycznego, pielęgniarek i lekarzy, w 3-letnim cyklu szkoleń. Pierwsze zajęcia odbędą się jeszcze w marcu. Następuje też porządkowanie w zakresie gospodarowania w sposób racjonalny i ekonomiczny tymi zasobami, które często ratują pacjentowi życie.
Kliknij aby posłuchać tekstu