Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Inauguracja roku szkolnego 2017/2018

31 sierpnia zainaugurowano nowy rok szkolny 2017/2018 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarosławski. Uroczystość odbyła się w Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. W obecności przedstawicieli środowiska oświatowego wręczono akty nominacji nowym dyrektorom i nauczycielom mianowanym. Wykład inauguracyjny o etyce w pracy zawodowej nauczyciela wygłosił zaś jezuita Wojciech Żmudziński.

W tym roku szkolnym w szkołach ponadgimnazjalnych Powiatu Jarosławskiego naukę w pierwszych klasach rozpocznie ponad 1300 uczniów. Czekają  ich interesujące formy  procesu dydaktycznego jak np.: klasa akademicka czy projekt Ministerstwa Obrony Narodowej. Młodzi ludzie będą  też kształcić się m.in. w zawodach takich jak: technik logistyk, technik przemysłu mody czy fototechnik. - Kontynuujemy kierunki weterynarii, technika architektury krajobrazu, klasy mundurowe i psychologiczno-pedagogiczne. Ten rok szkolny obfitować będzie  w różnorodne innowacje programowe, metodyczne i organizacyjne - mówił podczas inauguracji Tadeusz Chrzan, starosta jarosławski. - Wszystkie te działania  służą dostosowaniu  do zmian oraz realizacji  nowych zadań przez nasze szkoły ale przede wszystkim  przyczynią się   do realizowania potrzeb i oczekiwań przyszłych absolwentów gimnazjów a za dwa lata absolwentów ośmioklasowej szkoły powszechnej – dodał starosta.

- W tym roku szkolnym  pracę naszych szkół wzbogacimy  o interesujące działania i formy wynikające z  kontynuacji  unijnych projektów – mówi Lucyna Paulo, naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. – To projekt „Bliżej rynku pracy - kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim” współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, na kwotę prawie 5 milionów, który wzbogaci kształcenie w szkołach zawodowych. Unowocześniona zostanie także baza praktycznych zajęć nauki zawodu, poprzez wzbogacenie wyposażenia w środki i pomoce dydaktyczne za około 3 miliony złotych. Kontynuowany będzie także  projekt na kwotę blisko 400 tysięcy złotych, w efekcie którego unowocześniony zostanie  proces praktycznych zajęć na poziomie technikum i  szkoły zawodowej. - To jest nasze przygotowanie do rozpoczęcia zmian w kształceniu zawodowym w efekcie, których  rozpoczynają funkcjonowanie branżowe szkoły pierwszego – podsumowuje Tadeusz Chrzan.

W nowym roku szkolnym w szkołach prowadzonych przez Powiat Jarosławski pracować będzie ponad 500 nauczycieli. Kilka spośród szkół będą mieć nowych dyrektorów. To Renata Tomaka-Pasternak w Zespole Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych oraz Jolanta Moskwa w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika. Dotychczasowy dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących, Marek Zawisza wygrał konkurs i pozostaje na stanowisku. W przypadku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (połączonego z Centrum Kształcenia Praktycznego w jedną placówkę), konkurs na stanowisko dyrektora wygrał dotychczasowy dyrektor CKP, Tomasz Pudlak. 

Kliknij aby posłuchać tekstu