Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Ważne! Wystartował Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy.

Pixabay/CCO Public Domain, Myriams-Fotos. Zdjęcie ilustracyjne. Pixabay/CCO Public Domain, Myriams-Fotos. Zdjęcie ilustracyjne.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Jana Pawła II w Jarosławiu informuje, że z dniem 1 grudnia 2017 roku, na mocy uchwały Rady Powiatu Jarosławskiego, rozpoczął działalność Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy.

Głównym zadaniem Ośrodka jest udzielanie kompleksowego wsparcia terapeutycznego rodzinom z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzinom z dziećmi z niepełnosprawnością od narodzin dziecka do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci najmłodszych w wieku od 0 do 3 lat.

Działania Ośrodka dotyczą wieloprofilowego stymulowania dziecka na wczesnym etapie rozwoju, które w przyszłości pozytywnie wpłyną na poziom funkcjonowania w trakcie edukacji i dalszej rehabilitacji.

Rodzice i dzieci zgłaszający się do nas mogą oczekiwać następujących form wsparcia:

·         udzielania specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;

·         wskazywania właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;

·         wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

·         organizowania w zależności od potrzeb dziecka, dodatkowych zajęć rewalidacyjnych prowadzonych przez terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów w wymiarze do 5 godzin w tygodniu,

·         koordynowania korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu jarosławskiego.

Warunkiem przyjęcia dziecka do Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego jest:

·         zamieszkiwanie na terenie miasta Jarosławia lub Powiatu Jarosławskiego,

·          posiadanie skierowania od lekarza, stwierdzające występowanie schorzeń według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10,

lub

·         Posiadanie Orzeczenia o Niepełnosprawności wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności,

lub

·         posiadanie Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub Orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Rodziców zainteresowanych udzieleniem dodatkowego, bezpłatnego wsparcia dla ich dzieci w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym prosimy o kontakt pod numerem telefonu 16 6212431. Podczas rozmowy zostanie ustalony termin pierwszego spotkania z dzieckiem i jego rodzicami w siedzibie Ośrodka – ul. Jana Pawła II nr 30 w Jarosławiu.

W załączeniu informacja dla rodziców.

Kliknij aby posłuchać tekstu