Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Nadzwyczajna sesja Rady Powiatu... i niespodziewana wizyta.

11 października odbyła 13. nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Jedynym punktem obrad było przyjęcie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków; za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki praca oraz zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Jarosławski.

Z okazji sesji Starostwo Powiatowe odwiedziły także dzieci z 1. i 2. klasy Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Jarosławiu. Były ciekawe, jak wygląda sala obrad, na czym polega praca radnego. Ich przewodnikiem był starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, który przy okazji otrzymał zaproszenie na uroczystość pasowania ucznia do SMS.
Kliknij aby posłuchać tekstu