Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Nowe władze Powiatu Jarosławskiego

Obrady 14. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego zdominowały wybory Starosty Jarosławskiego, przewodniczącego Rady Powiatu oraz nowego Zarządu Powiatu. W miejsce Tadeusza Chrzana, który został wybrany posłem na Sejm i złożył rezygnację z zajmowanej funkcji, nowym starostą jarosławskim został Stanisław Kłopot. Z kolei Przewodniczącym Rady Powiatu wybrano Mariana Fedora.

Zarówno nowy starosta, jak również przewodniczący Rady zostali wybrani jednogłośnie. Z kolei w skład nowego Zarządu Powiatu weszli dotychczasowi jego członkowie, czyli: wicestarosta jarosławski Mariusz Trojak, który utrzymał funkcję oraz Marek Kisielewicz, Marek Sobolewski i Krzysztof Cebulak.

Sesja odbyła się 28 października.

Kliknij aby posłuchać tekstu