Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Powiat jarosławski przystąpi do Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Brama Przemyska”

Zdjęcia: Stowarzyszenie „Euroregion Karpacki Polska” Zdjęcia: Stowarzyszenie „Euroregion Karpacki Polska”

Starosta jarosławski Stanisław Kłopot podpisał deklarację utworzenia Transgranicznego Obszaru Funkcjonalnego "Brama Przemyska". Wydarzenie miało miejsce 22 lutego, podczas konferencji Europa Karpat.

- To wymierny efekt konferencji Europa Karpat - ponadregionalnego spotkania, wyznaczającego kierunki zupełnie nowych szans rozwoju. Nie brakuje tam spraw ważnych dla mieszkańców powiatu jarosławskiego i ziemi jarosławskiej, jako jednego z elementów "Europy Karpat". Stąd moja obecność na konferencji i sygnowany przeze mnie dokument - wyjaśnia ideę starosta Stanisław Kłopot.

TOF „Brama Przemyska” obejmuje po stronie polskiej terytorium powiatów: lubaczowskiego, jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego oraz miasto na prawach powiatu- Przemyśl, a po stronie ukraińskiej rejon Mościcki, Jaworowski, Drohobycki i Samborski.

Główne cele i tematy działalności TOF dotyczą edukacji, dostępności komunikacyjnej, infrastruktury turystycznej, innowacyjności oraz ekologii.

Zdjęcia: Stowarzyszenie „Euroregion Karpacki Polska”

Kliknij aby posłuchać tekstu