Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Afrykański pomór świń wykryty na Podkarpaciu

Wojewoda Podkarpacki informuje, że w dniu 1 sierpnia 2018 r., w godzinach popołudniowych, potwierdzono wystąpienie ogniska Afrykańskiego pomoru świń u świń, w gospodarstwie, w którym utrzymywane było 19 sztuk trzody chlewnej w różnym wieku. Gospodarstwo, w którym stwierdzono ognisko choroby położone jest w miejscowości Nowe Sioło, w gminie Cieszanów (powiat lubaczowski, województwo podkarpackie).

Badanie laboratoryjne próbek pobranych od świń z tego gospodarstwa, zostało wykonane w krajowym laboratorium referencyjnym ds. Afrykańskiego pomoru świń w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach.

Służby weterynaryjne niezwłocznie wdrożyły w ww. gospodarstwie wszystkie procedury zwalczania, przewidziane w przypadku wystąpienia ASF u świń, w tym uśmiercenie i utylizację świń w ognisku choroby oraz działania dezynfekcyjne.

W związku z wystąpieniem choroby zostanie wydane stosowne rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego i zagrożonego wystąpieniem ASF, sposobu ich oznakowania oraz zakazów i nakazów wydanych na tych obszarach. Rozporządzenie obejmie swoim zasięgiem tereny gmin Cieszanów, Lubaczów i Oleszyce.

Ponadto w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/starosta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u świń, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia ASF. Należy również zgłaszać każdy przypadek znalezienia padłego dzika.

Choroba w Polsce występuje od 2014r. w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim. Województwo podkarpackie do tej pory dzięki skutecznie prowadzonej akcji profilaktycznej broniło się przed ta chorobą.

Zwracamy się z apelem o przestrzeganie zaleceń przekazywanych przez samorządy oraz służby weterynaryjne w celu uniknięcia szerzenia się tej choroby i zmniejszenia strat powstałych z tego tytułu – zarówno dla lokalnej gospodarki jak i mieszkańców województwa.

W dniu 2 sierpnia br w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się specjalnie zwołane posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z wystąpieniem ogniska ASF na terenie województwa podkarpackiego. Na spotkaniu wydane zostały rekomendacje dla wszystkich służb, inspekcji oraz straży i samorządów bezpośrednio zaangażowanych w zwalczaniu choroby.

Komunikat za stroną Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego

Otwarcie i poświęcenie nowych oddziałów w jarosławskim szpitalu

1 sierpnia oficjalne otwarto nowe oddziały neonatologii, położnictwa, ginekologii oraz blok operacyjny w Centrum Opieki Medycznej. Ich poświęcenia dokonał metropolita przemyski abp Adam Szal. W uroczystości wzięli udział m.in. parlamentarzyści: poseł Anna Schmidt-Rodziewicz i senator Mieczysław Golba, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek, samorządowcy z całego powiatu, przedstawiciele służb mundurowych, wykonawca oraz wielu innych znamienitych gości. Gospodarzami wydarzenia byli dyrektor COM Stanisław Krasny i starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. Listy gratulacyjne nadesłali m.in. marszałek Sejmu Marek Kuchciński, premier Mateusz Morawiecki, wicepremier Beata Szydło oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Należy też koniecznie dodać, że wg planów dyrekcji szpitala, do końca sierpnia nowe oddziały będą już czynne.

Oddana dziś inwestycja  jest pierwszą w podkarpackich szpitalach w ramach projektów współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego. Kosztowała ponad 21 mln złotych oraz dodatkowo 5 mln na wyposażenia sal i oddziałów. Po rozbudowie i nadbudowie do wykorzystania jest powierzchnia ponad 3200m², w sumie cztery kondygnacje. Na parterze usytuowana jest centralna sterylizatornia, apteka szpitalna oraz pomieszczenia techniczne. Pierwsze piętro to część ginekologiczna oddziału ginekologiczno-położniczego z 24 łóżkami w salach jedno- lub dwułóżkowych z pełnymi węzłami sanitarnymi. Na drugim piętrze mieści się część położnicza oddziału ginekologiczno-położniczego i oddział neonatologiczny oraz 2 sale porodowe z 3 łóżkami porodowymi. Na trzecim piętrze  usytuowany został blok operacyjny z 4 salami operacyjnymi. Nad budynkiem zlokalizowane jest lądowisko dla śmigłowców lotniczego pogotowia ratunkowego, które będzie mogło przyjmować transporty całodobowo. Budynek połączony jest z pozostałymi częściami szpitala (w tym diagnostyką). – Po ponad 30 latach, kiedy oddano do użytku oddział obserwacyjno-zakaźny, udało się po raz pierwszy zrealizować tak dużą inwestycję w jarosławskim szpitalu – mówił podczas otwarcia starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. – Jestem tym bardziej usatysfakcjonowany, bo przed czterema laty obiecywaliśmy wyborcom, że priorytetem będzie opieka zdrowotna i słowa dotrzymaliśmy. A przypomnę, że to początek dobrej zmiany w jarosławskim szpitalu.

18 stycznia 2016 r., decyzją Wojewody Podkarpackiego utworzono Szpitalny Oddział Ratunkowy w Jarosławiu. Jeszcze w 2018 r. Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu rozpocznie przebudowę pomieszczeń na potrzeby SOR. Całkowita wartość projektu to 8,65 mln złotych. Inwestycja będzie możliwa do realizacji dzięki dofinansowaniu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w wysokości 7,35 mln zł. W tym roku planowana jest także termomodernizacja budynków szpitalnych, rozbudowa systemu zapasowego zasilania energetycznego z wymianą agregatu prądotwórczego na 1000 KW oraz przygotowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę budynku przyszpitalnej przychodni specjalistycznej. Zakończeniem będzie budowa szpitalnej kuchni oraz parkingów, rozwiązujących dotychczasowe problemy logistyczne w latach 2019/2020.

Letnia sesja Rady Powiatu Jarosławskiego

30 lipca odbyła się 52. sesja Rady Powiatu Jarosławskiego. Obrady rozpoczęto od minuty ciszy, w związku z niedawną śmiercią radnego Ryszarda Brody.

W czasie sesji radni wprowadzili m.in. zmiany do budżetu powiatowego, związane z prowadzonymi inwestycjami drogowymi oraz dofinansowaniem przez gminę miejską Jarosław systemu monitoringu wizyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu. Zwiększyli także środki na działalność warsztatów terapii zajęciowej w powiecie jarosławskim. Uregulowano także kwestię załączników związanych ze stypendiami motywacyjnymi dla uczniów, co ma związek z wprowadzeniem RODO.

Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Piskorz poinformował także o obwieszczeniu Komisarza Wyborczego w Przemyślu o wygaśnięciu dwóch mandatów radnych: Radosława Ryznara (prawomocny wyrok sądowy) oraz Ryszarda Brody (z powodu śmierci) oraz nie obsadzaniu ich mandatów, ze względu na krótszy niż pół roku termin nowych wyborów.

Promesa dla Powiatu Jarosławskiego

Samorządowcy z województwa podkarpackiego 24 lipca odebrali kolejne promesy na realizację zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na łączną kwotę prawie 41 mln zł. Był wśród nich także starosta jarosławski Tadeusz Chrzan.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wydał 93 promesy na realizację 195 zadań, w tym 81 promes dla gmin oraz 12 promes dla powiatów. W przypadku powiatu jarosławskiego chodzi o 220 tys złotych, które zostaną przeznaczone na odbudowę przepustu na drodze powiatowej w Jodłówce. Środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i będą przeznaczone na remont lub odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w latach 2010-2017.

– Wręczane dziś promesy to już czwarta tura rządowego wsparcia dla podkarpackich samorządów – powiedziała wicewojewoda podkarpacki Lucyna Podhalicz podczas uroczystości.Łącznie w roku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego z województwa podkarpackiego otrzymały prawie 124 mln zł na 370 zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, w tym na przeciwdziałanie ruchom osuwiskowym i usuwanie ich skutków – podkreśliła wicewojewoda.

Info.: PUW, własna

Zdj.: Adam Cyło, gospodarkapodkarpacka.pl Dziękujemy!

Budowlane ABC

Jak poprowadzić budowę, by nie pogubić się i dopełnić wszelkich formalności? Takie i inne przydatne informacje znajdziesz na portalu Budowlane ABC.

Celem portalu jest pokazanie często trudnych tematów związanych z budownictwem w sposób prosty. Jeżeli szukasz informacji o budowie lub remoncie domu w części Praktyczny poradnik inwestora znajduje się grafika budynku. Możesz na niej znaleźć informacje co trzeba zrobić, aby np. wymienić okna lub ocieplić budynek.

Dzięki przykładom uzupełnionych wniosków otrzymasz wsparcie przy rozpoczęciu Twojej inwestycji.

Aby skorzystać z portalu, wystarczy kliknąć https://budowlaneabc.gov.pl

26 mln złotych na inwestycje w drogi powiatowe!

Powiat Jarosławski zdecydował się na wypuszczenie obligacji w kwocie 10 mln złotych. Dzięki tej decyzji zostanie w całości sfinansowany tegoroczny, wyjątkowy pod względem ilości oraz wydatków, plan inwestycji na powiatowych drogach i chodnikach.

W tej chwili ilość planowanych inwestycji drogowych w powiecie jarosławskim przekracza 50 pozycji. W samym Jarosławiu to 20. prac drogowych, w tym dokończenie połączenia miasta z autostradą A4 przez ul. Pawłosiowską, z rondem na ul. Strzeleckiej i dalej przez Pawłosiów; chodniki na ulicach Długosza, Królowej Jadwigi, Pasieka, Wilsona, Zwierzynieckiej, Dobrzańskiego, Kasprowicza, Grucy, Kościuszki, Reformackiej; ulice: Bandurskiego, Paderewskiego, Pogodna, Zielińskiego, Dolnoleżajska, Brodowicze, Stawki, Żwirowa i Łazy Kostkowskie. Razem w Jarosławiu to blisko 2,5 mln złotych (na początku roku planowano około 1,8 mln zł), bez wspomnianej inwestycji na ul. Pawłosiowskiej, której wartość gruntownej przebudowy, trwającej od dwóch lat, to 6,5 mln złotych.

Wśród pozostałych na terenie całego powiatu są nowe mosty, drogi, chodniki, ale także zabezpieczenie osuwiska w Świebodnej. Największe inwestycje pod względem finansowym to nowy most w Michałówce (7,5 mln złotych), droga Kidałowice-Rokietnica (3,2 mln zł), ul. Złota Góra w Radymnie (800 tys. zł), droga Lubaczów-Laszki-Duńkowice (830 tys. złotych) czy chodniki w Makowisku, Surochowie, Wólce Pełkińskiej i Tuczempach (1 mln zł). Pełny wykaz dostępny jest w formie załącznika.

Część z robót jest już zrealizowana, część na ukończeniu, pozostałe w trakcie przetargów lub dokumentacji projektowej. – Na wykonanie prac drogowych, jak co roku pozyskujemy także pieniądze spoza budżetu powiatowego. Są to środki z funduszy europejskich, budżetu państwa, z gmin z naszego powiatu, nadleśnictwa Jarosław – wylicza starosta jarosławski Tadeusz Chrzan. -  Dzięki temu co najmniej podwajamy pieniądze, które trafiają na drogi powiatowe, z korzyścią przede wszystkim dla wszystkich ich użytkowników, kierowców i pieszych. Dlatego na drogi powiatowe trafi w tym roku 26 mln złotych.

Województwo Podkarpackie partnerem "Jarosławskiego dla Niepodległej"

Województwo Podkarpackie zostało partnerem "Jarosławskiego dla Niepodległej", akcji związanej z 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. W imieniu wszystkich partnerów, jest nam miło, że zostaliśmy dostrzeżeni z naszymi działaniami - tymi już zrealizowanymi oraz tymi, które przed nami.

Powiat Jarosławski przyłączył się do uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, właśnie u nas, w naszym regionie, naszej "Małej Ojczyźnie" - Jarosławskiem. Efektem jest akcja zainicjowana przez Muzeum Kamienica Orsettich w Jarosławiu. Stopniowo dołączali partnerzy - w tym Stowarzyszenie "Ocalić przeszłość dla przyszłości" - i powstało coś wyjątkowego. Każdy z nich wniósł swój pomysł - są m.in. gra miejska, pikniki tematyczne, konkurs fotograficzny, rajd turystyczny... A wszystko pod wspólnym hasłem "Jarosławskie dla Niepodległej" i pod patronatem Tadeusza Chrzana, Starosty Jarosławskiego. Powstało również logo akcji. Co więcej inicjatorzy akcji i jej partnerzy są pewni, że ta akcja wyzwoli i zainspiruje jeszcze inne pomysły.

Więcej informacji znajdziecie na stronie http://www.starostwo.jaroslaw.pl/aktualnosci/item/4093-jaroslawskie-dla-niepodleglej dostępnej także z głównego ekranu startowego strony Powiatu Jarosławskiego.

Województwo Podkarpackie to znaczący partner naszej akcji. Jeśli chcecie zapoznać się z potencjałem naszego regionu zapraszamy na stronę https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta/ Jeśli wolicie ciekawe filmy, też mamy dla Was propozycję na stronie https://www.facebook.com/podkarpackie.przestrzen.otwarta/videos/1641164135926742/

Banner trzy logaSubskrybuj to źródło RSS
Kliknij aby posłuchać tekstu