sobota, 20 Wrz, 2014
   
Rozmiar tekstu
image image image image image image image image image image image
Gmina Chłopice
Gmina Jarosław
Gmina Laszki
Gmina Pawłosiów
Miasto i Gmina Pruchnik
Gmina Radymno
Gmina Rokietnica
Miasto Jarosław
Miasto Radymno
Gmina Roźwienica
Gmina Wiązownica
Teren gminy Chłopice należy do południowego pasma Pogórza Dynowskiego, a charakterystyczną cechą krajobrazu są rozległe wyżyny porozdzielane dolinami dopływów rzeki Łęg Rokietnicki (dopływ Sanu). Powierzchnia gminy wynosi 4 911 ha z czego 90% to użytki rolne, 3% lasy, zaś pozostała część stanowi zabudowę. Gmina liczy 5692 mieszkańców, zamieszkujących 7 sołectw: Łowce, Dobkowice, Zamiechów, Boratyn, Chłopice, Jankowice, Lutków.
Gmina położona jest w zachodniej części powiatu na obszarze zaliczanym do Doliny dolnego Sanu. Jej wschodnia część to już teren Płaskowyżu Tarnogrodzkiego. Gmina Jarosław sąsiaduje z miastem Jarosław i gminami: Wiązownica, Laszki, Radymno, Pawłosiów oraz gminami powiatu przeworskiego: Przeworsk, Tryńcza i Sieniawa. Przez teren gminy przebiega międzynarodowa trasa E-4 Medyka-Zgorzelec oraz linie kolejowe łączące: Medykę z Tarnowem i Krakowem.
Gmina położona we wschodniej części powiatu jarosławskiego. W jej skład wchodzą sołectwa: Bobrówka, Charytany, Czerniawka, Korzenica, Laszki, Miękisz Nowy, Miękisz Stary, Tuchla, Wietlin Pierwszy, Wietlin Trze­ci, Wietlin Wieś oraz Wysocko. Gmina zajmuje obszar 137,85 km2 , zamieszkiwany przez ok. 7200 mieszkań­ców. Jest jedną z większych w powiecie, przeciętna gęstość za­ludnienia kształtuje się na poziomie ok. 52 osób na km2.
Gmina położona jest przy drodze międzynarodowej E-40 (Zgorzelec - Korczowa - Przemyśl) i magistrali kolejowej Kraków - Przemyśl. Powierzchnia gminy zajmuje 4750 ha. Zamieszkuje ja 8230 mieszkańców. W skład gminy wchodzi dziewięć sołectw: Cieszacin Wielki, Cieszacin Mały, Kidałowice, Maleniska, Ożańsk, Pawłosiów, Szczytna, Tywonia, Wierzbna. Gmina posiada bardzo dobre warunki glebowe do rozwoju produkcji rolnej, a czyste środowisko naturalne sprzyja produkcji ekologicznej żywności i rozwojowi gospodarki agroturystycznej.
Miasto i Gmina położona jest u progu Pogórza Karpackiego, w paśmie wzgórz przemysko-rzeszowskich. O dziejach gminy mówi się poprzez historię jej stolicy, Pruchnika - osady powstałej prawdopodobnie w XIV wieku. Powierzchnia gminy to 7826 ha, a tworzy ją miasto Pruchnik i 7 wiosek: Kramarzówka, Jodłówka, Hawłowice, Rozbórz Długi, Świebodna, Rzeplin, Rozbórz Okrągły. Użytki rolne zajmują powierzchnię 5670 ha, lasy i grunty leśne - 1510 ha, pozostałe grunty i nieużytki - 646 ha.
Jako gmina wiejska funkcjonuje od 1992 r. i zajmuje południowo-wschodnią część powiatu jarosławskiego na obszarze stanowiącym pogranicze Płaskowyżu Tarnogrodzkiego i Doliny dolnego Sanu. Powierzchnia gminy liczy 182 km2 i jest drugą pod względem wielkości powierzchni w powiecie jarosławskim, jak również liczby zamieszkującej ją ludności - liczba mieszkańców wynosi 11.700 osób.
Gmina położona jest w odległości 15 km na południe od miasta Jarosław. Sąsiaduje od zachodu z gminą Roźwienica, od północy z gminą Chłopice, od wschodu z gminami Orły i Żurawica (powiat przemyski) oraz od południa na niewielkim odcinku graniczy z gminą Krzywcza (powiat przemyski). Zajmuje powierzchnię 57 km2 i jest jedną z mniejszych gmin, nie tylko w powiecie jarosławskim, ale i w całym województwie podkarpackim. Zamieszkuje ją 4522 osób, co w stosunku do powierzchni gminy oznacza wskaźnik zaludnienie 79 osób/ km2.
Miasto jest miejscem krzyżowania się drogi międzynarodowej E40 - Wrocław - Kijów oraz krajowej Warszawa - Lublin - Przemyśl. Posiada również bezpośrednie i dogodne połączenie kolejowe na trasie Przemyśl - Wrocław. Jarosław stanowi ważny ośrodek usługowy, handlowy i produkcyjny zarówno dla przedsiębiorców, ale również mieszkańców dwóch powiatów (jarosławskiego i przeworskiego). Miasto pełni funkcję centrum handlowego i dystrybucyjnego dla wschodniej części województwa podkarpackiego.
Miasto położone jest przy drodze międzynarodowej E - 40, 13 km na południowy wschód od Jarosławia i 20 km od granicy państwa z Ukrainą. Miasto zajmuje obszar o powierzchni 13,6 km², a zamieszkane jest przez 5,8 tys. osób. Głównymi kierunkami rozwoju dla Radymna jest handel - wykorzystujący przygraniczne położenie oraz dogodne rozwiązania komunikacyjne (działa tu około 400 podmiotów gospodarczych), a także turystyka w oparciu o posiadany zbiornik wodny "ZEK" o powierzchni 70ha.
Gmina Roźwienica położona jest we wschodniej części województwa podkarpackiego w powiecie jarosławskim w odległości 9 km od Jarosławia. Graniczy z gminami Pawłosiów, Pruchnik, Rokietnica, Chłopice w powiecie jarosławskim oraz z gminą Krzywcza w powiecie przemyskim i gminą Zarzecze w powiecie przeworskim. Gmina zajmuje powierzchnię 71 km2 zamieszkałą przez 6531 osóbw sołectwach: Bystrowice, Chorzów, Cząstkowice, Czudowice, Mokra, Roźwienica, Rudołowice, Tyniowice, Węgierka, Więckowice, Wola Węgierska, Wola Roźwienicka.
Gmina położona jest na równinach i niewielkich wzniesieniach Nadsania, w północnej części powiatu. Sąsiaduje od południa z gminą Laszki i Jarosław, od północy z gminą Stary Dzików (powiat lubaczowski) i Adamówka (powiat przeworski), od wschodu z gminą Oleszyce (powiat lubaczowski), a od zachodu z gminą Sieniawa (powiat przeworski). Gmina Wiązownica zajmuje obszar 244 km2 i jest największą powierzchniowo gminą w powiecie jarosławskim. Pod względem ilości mieszkańców zajmuje trzecie miejsce w powiecie po mieście Jarosławiu i Radymnie.

Aktualności


Uwaga - zmiany w zasadach realizacji pilotażowego programu
W dniu 9 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza PFRON podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd": W rozdziale X ust. 2 "Tryb postępowania" otrzymał nowe brzmienie: Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:     1) W przypadku modułu I  - do dnia 30 sierpnia     2) W przypadku modułu II...
Spotkanie dla organizacji non-profit Data 19.09.2014 | autor: Magdalena Pszon
Spotkanie dla organizacji non-profit
W czwartek 18 września 2014 r. w sali narad Starostwa Powiatowego w Jarosławiu zostało zorganizowane spotkanie informacyjno-organizacyjne dla przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych. Zebranych w imieniu Starosty Jarosławskiego przywitał Naczelnik Wydziału Promocji, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Adam Halwa, który wyraził nadzieję, iż zainauguruje ono cykl rozmów. Spotkanie miało charakter poznawczy i jego głównym celem było określenie wzajemnych oczekiwań...
75. rocznica Kampanii Wrześniowej Data 19.09.2014 | autor: Monika Szarnik
75. rocznica Kampanii Wrześniowej
W auli biblioteki Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu 18 września rozpoczęła się dwudniowa sesja popularnonaukowa, która kontynuowana będzie w Jaworowie, jednym z jej organizatorów jest bowiem tamtejszy  oddział Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Poświęcona 75. rocznicy Kampanii Wrześniowej 1939 r. w powiatach jarosławskim, jaworowskim i lubaczowskim sesja zaczęła się od Mszy św. w intencji ofiar i...
Stabilnie i bezpiecznie Data 18.09.2014 | autor: Monika Szarnik
Stabilnie i bezpiecznie
Dzięki fundacji „Od Was dla Was”, prowadzonej przez Eco Textil, 8-letni niepełnosprawny Michał Gral z Jarosławia stał się szczęśliwym posiadaczem trójkołowego rowerka rehabilitacyjnego. Roześmiany maluch z mamą odebrali sprzęt, wart ponad 2 tys. zł, od właściciela współpracującej z Eco Textil firmy MBAL Mirosława Balawendra, w obecności Pawła Bartkiewicza, naczelnika Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Jarosławiu. Skąd obecność przedstawiciela...
Zaproszenie Data 18.09.2014 | autor: Administrator
Zaproszenie
Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjno-organizacyjne dla Organizacji Pozarządowych z terenu Powiatu Jarosławskiego w ramach projektu „Razem dla rozwoju Liderzy z Podkarpacia”, na którym pragniemy poruszyć zagadnienia niezwykle istotne dla funkcjonowania organizacji, między innymi: rodzaje zadań, które były realizowane przez organizacje w ubiegłym roku, źródła finansowania działalności (projekty, w tym UE, dotacje samorządowe, 1%, inne), trudności, jakie pojawiają się w...
Uczniowie Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej na Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Grecji
Podczas tegorocznych wakacji uczniowie Powiatowego Ogniska Baletowego im. Lidii Nartowskiej w Jarosławiu – reprezentując nasz kraj uczestniczyli w Międzynarodowym Festiwalu Folklorystycznym w Grecji. Festiwal odbywał się w Litohoro - Platamonas- Dion. Pieria jest to kraina starożytnego plemienia trackiego "Pieres" i Muz, na zboczu Olimpu, mitologicznego zamieszkania starożytnego greckiego Panteonu w pobliżu pięknych wybrzeży błękitnego Morza Egejskiego. Podstawowym celem...
LI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego Data 15.09.2014 | autor: Monika Szarnik
LI sesja Rady Powiatu Jarosławskiego
Obrady LI sesji rozpoczęły się od miłego akcentu,  jakim było nadanie prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia Teresie Krasnowskiej honorowego tytułu Zasłużony dla Powiatu Jarosławskiego. Wyróżnienie otrzymała z rąk przewodniczącego Rady Powiatu Leszka Szczybyły i starosty Jerzego Batyckiego. Podziękowania za wzorową służbę, profesjonalizm i oddaną pracę otrzymał mł. insp. Grzegorz Śmiech, były komendant Powiatowy Policji...
Trwa rekrutacja na 16 kierunków PWSTE w Jarosławiu Data 10.09.2014 | autor: Administrator
Trwa rekrutacja na 16 kierunków PWSTE w Jarosławiu
„Do 25 września trwa rekrutacja na 16 kierunków PWSTE w Jarosławiu! Zapraszamy do Punktu Rekrutacyjnego!!!"Trwa rekrutacja na studia stacjonarne (bezpłatne) i niestacjonarne w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu na rok akademicki 2014/2015. W pięciu Instytutach PWSTE w Jarosławiu: Ekonomii i Zarządzania, Humanistycznym, Ochrony Zdrowia, Stosunków Międzynarodowych i Inżynierii Technicznej proponujemy studentom...
Powiatowe święto plonów Data 08.09.2014 | autor: Monika Szarnik
Powiatowe święto plonów
Powiatowo-Gminne Dożynki 2014, zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Jarosławiu wspólnie z Gminą Radymno już za nami. W słoneczne popołudnie, 7 września, w kościele pw. Antoniego Padewskiego w Sośnicy Mszą św. pod przewodnictwem bp. Adama Szala rozpoczęło się powiatowo-gminne święto plonów. Po nabożeństwie prowadzony przez orkiestrę dętą w Sośnicy korowód przeszedł na stadion, gdzie prowadzący uroczystość Marek Grzesik...
Zapraszamy do Sośnicy! Data 05.09.2014 | autor: Administrator
Zapraszamy do Sośnicy!
Przechodnie, którzy w piątkowe przedpołudnie znaleźli się w okolicach Bramy Krakowskiej mieli szanse na soczyste zaproszenie na tegoroczne Dożynki Powiatu Jarosławskiego, które już w najbliższą niedzielę odbędą się w Sośnicy (gm. Radymno). Zaproszenia, baloniki, a przede wszystkim dostarczone dzięki uprzejmości Podkarpackiej Izby Rolniczej jabłka, rozdawali pracownicy Wydziału Promocji, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej Starostwa Powiatowego w Jarosławiu z...
Spotkanie z dziennikarzami Data 05.09.2014 | autor: Monika Szarnik
Spotkanie z dziennikarzami
Ponad miesiąc, od 24 lipca, w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg Starostwa Powiatowego w Jarosławiu funkcjonuje nowy system kolejkowy. O tym, dlaczego jego wprowadzenie okazało się niezbędne i czy jego działanie rzeczywiście rozładowało kolejki, 4 września na spotkaniu z dziennikarzami lokalnych mediów mówili starosta Jerzy Batycki, wicestarosta  Józef Szkoła, naczelnik Wydziału Komunikacji Wacław Szkoła i naczelnik...
Ruszył nowy rok szkolny w Zespole Szkół Technicznych I Ogólnokształcących Im. Stefana Banacha w Jarosławiu
Dnia 1 września 2014r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2014/2015. To ważny dzień dla wszystkich uczniów, szczególny zaś dla „pierwszaków”, których w imieniu całej społeczności naszej szkoły powitała  uczennica klasy III Lh - Klaudia Budzińska . Oficjalną część rozpoczęto od wprowadzenia pocztu sztandarowego i wspólnego  odśpiewania hymnu narodowego. Uroczystego rozpoczęcia...
Rok zawodowców Data 01.09.2014 | autor: Monika Szarnik
Rok zawodowców
Około 6 tysięcy uczniów rozpoczęło dziś naukę w prowadzonych przez powiat jarosławski szkołach ponadgimnazjalnych. Rok szkolny 2014/2015 został przez minister edukacji ogłoszony „Rokiem szkoły zawodowców”. Tymczasem dla ośmiu powiatowych placówek, biorących udział w projekcie „Podkarpacie stawia na zawodowców”, priorytet kształcenia technicznego datuje się co najmniej od 2012 r., kiedy to projekt się rozpoczął. W jednej ze szkół –...
INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ
INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH Z REGIONU AFRYKI ZACHODNIEJ Gwinea, Liberia, Sierra Leone, Nigeria Od lutego 2014 r. występują zachorowania na gorączkę krwotoczną Ebola w państwach Afryki Zachodniej. Początek choroby jest nagły i charakteryzuje się objawami grypopodobnymi. W przypadku: 1. Wystąpienia takich objawów jak: Gorączka, bóle mięśni, osłabienie, ból głowy i gardła, wysypka, wymioty, biegunka lub krwawienia w okresie 3 tygodni od...
Mała Akademia Słodkości w Jarosławiu Data 29.08.2014 | autor: Monika Szarnik
Mała Akademia Słodkości w Jarosławiu
Przewodniczący Rady Powiatu Leszek Szczybyło i Starosta Jarosławski Jerzy Batycki 28 sierpnia uczestniczyli w uroczystym otwarciu małej Akademii Słodkości w należącej do Mondelez Polska Production Sp. z o.o. Fabryce Ciastek w Jarosławiu. W sali kinowej, wyposażonej w odrestaurowane fotele, pochodzące z jarosławskiego kina Westerplatte, o idei Małej Akademii Słodkości opowiadał dyrektor jarosławskiej Fabryki Michał Napieracz. Akademia powstała z...
 

Mapa powiatu

Kliknij obszar mapy aby przejść do wybranych informacji...
Geoportal powiatowy

Programy pomocowe

Zapowiedzi wydarzeń

No articles to show

Polecane strony

Odwiedziny

Nowości oświatowe


Spotkanie z Bogdanem Zającem w ZSBiO Data 09.07.2014 | autor: Administrator
Spotkanie z Bogdanem Zającem w ZSBiO
W środę 25 czerwca br. Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiu odwiedził niecodzienny gość. Był nim Bogdan Zając –...
Kopernik na zielonej szkole Data 02.07.2014 | autor: Administrator
Kopernik na zielonej szkole
W dniach 12 - 18 czerwca 2014r. klasy Ig i IIg wzięły udział w zajęciach „zielonej szkoły” pod hasłem: „Suwalszczyzna...
Kolejne staże uczniów „Spożywczaka” zakończone Data 02.07.2014 | autor: Administrator
Kolejne staże uczniów „Spożywczaka” zakończone
30 beneficjentów projektu Leonardo da Vinci "Podkarpacki absolwent z szansą na sukces zawodowy na europejskim rynku pracy" zakończyło czterotygodniowe staże...
Starostwo Powiatowe Jarosław ul. Jana Pawła II 17 37-500 Jarosławtel: +48 16 624 62 00fax: +48 16 624 62 49 realizacja: nexim.net