Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Jarosławiu - wyróżnione!

24 października 2017 r. w Przeworsku, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego, odbyło się podsumowanie 57 Wojewódzkiego Współzawodnictwa Szkolnych Schronisk Młodzieżowych pod patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie, Małgorzaty Rauch. Komisja Konkursowa przy Zarządzie Oddziału Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Przemyślu, po przeprowadzeniu lustracji schronisk na szczeblu wojewódzkim, przyznała I miejsce - w kategorii schronisk stałych - dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Jarosławiu.

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych, w skład, którego wchodzi jarosławskie SSM, Bartłomiej Kordas, otrzymał z rąk Wicestarosty Przeworskiego, Wiceburmistrza Miasta Przeworska oraz Wiceprezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Warszawie, Mariana Dzimiry, pamiątkowy puchar i dyplom.

Jednocześnie schronisko zostało zakwalifikowane na szczebel centralny konkursu, którego podsumowanie odbędzie się w listopadzie.Tekst i zdj.: ZPOW w Jarosławiu
Kliknij aby posłuchać tekstu