Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Nowa stołówka w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu zakończono prace remontowe i oddano do użytku odnowioną stołówkę dla wszystkich uczniów. OSW jest placówką prowadzona przez Powiat Jarosławski.

W wyniku złożonego wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” Szkoła Podstawowa nr 8 w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiu otrzymała kwotę 100 000,00 zł (z czego 80 000 zł wynosiło dofinansowanie, natomiast 20 000 zł stanowił wkład własny Powiatu Jarosławskiego). Warto nadmienić, że jest to jedna z niewielu szkół podstawowych  w województwie podkarpackim, która otrzymała takie wsparcie finansowe.

- W nowej jadalni z zdrowych posiłków, przygotowywanych we własnej kuchni, korzystać będą uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej, branżowej szkoły I stopnia i szkoły przysposabiającej do pracy oraz wychowankowie mieszkający w internacie - wyjaśnia dyrektor placówki Wojciech Głąb. - Uczniowie Ośrodka z przyjemnością spożywają śniadania, obiady i kolacje w nowej stołówce szkolnej, twierdząc, że są one teraz jeszcze smaczniejsze - dodaje dyrektor.

W ramach otrzymanych środków finansowych wykonano prace remontowe i zakupiono dodatkowe wyposażenie gastronomiczne do kuchni oraz do jadalni, z której korzystają uczniowie i wychowankowie placówki. W pomieszczeniu jadalni wykonano prace mające na celu renowację podłoża i położenie nowej wykładziny podłogowej oraz pomalowano ściany. Zakupiono również nowe stoły i krzesła, które można dostosować do wzrostu dzieci i młodzieży.


Informacja prasowa (tekst, zdjęcia): OSW w Jarosławiu.

Kliknij aby posłuchać tekstu