Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1818R Radymno- Chałupki Medyckie

Informuję, że w związku z rozbudową drogi powiatowej nr 1818R Radymno – Chałupki Medyckie od km 2+688 do km 2+988 wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu w km 2+858 oraz budową i rozbiórką drogi objazdowej z mostem tymczasowym -  zostanie czasowe zamknięcie mostu objazdowego na rzece Wisznia w ciągu DP 1818R w dniu 27.11.2018r.  Na czas planowanego zamknięcia Wykonawca zapewni personel do kierowania ruchem pojazdów na drogi objazdowe wg wskazań Zarządcy drogi.

Podstawa: pismo STRABAG Sp. z o.o.  ul. Hanasiewicza 19,  35-103 Rzeszów  tel. 17 786 11 00.

 

                                                                                                                     Dyżurny Powiatowego Centrum

                                                                                                                        Zarządzania Kryzysowego

                                                                                                                                Dorota Karuś

Kliknij aby posłuchać tekstu