Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączone z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działającej przy Staroście Jarosławskim

W dniu 8 stycznia 2019 r. odbędzie się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączone z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działającej przy Staroście Jarosławskim.
Tematem posiedzenia będzie omówienie projektu Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2019 - 2021 r.
Kliknij aby posłuchać tekstu