Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 14 marca 2019r.

ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE

W dniu 14 marca br. odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego połączone z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działającej przy Staroście Jarosławskim oraz Komisji Bezpieczeństwa Porządku Publicznego i Przestrzegania Prawa Rady Powiatu.Problematyka posiedzenia obejmowała stan zabezpieczenia przeciwpożarowego powiatu który przedstawił Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu.
Omówiono również problematykę stanu sanitarno -  epidemiologicznego na terenie powiatu jarosławskiego za 2018 r., którą przedstawił Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jarosławiu.
W drugiej części posiedzenia Zastępca Przewodniczącego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówił możliwości systemu reagowania kryzysowego na terenie powiatu oraz jego wsparcie z poziomu województwa, jak również wnioski z prowadzonej kontroli z powyższego zakresu przez Najwyższą Izbę Kontroli – Ochrona ludności w ramach zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

                                                                                                                                                                                                     Dyżurny Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego  

Kliknij aby posłuchać tekstu