wtorek, 21 Kwi, 2015
   
Rozmiar tekstu

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Starostwo jest jednostką budżetową Powiatu Jarosławskiego i aparatem pomocniczym Starosty Powiatowego realizującym zadania przewidziane ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.(Dz. U. z 1998r. Nr 91, poz.578) na terenia Powiatu Jarosławskiego oraz zadania wynikające z uchwał Rady i Zarządu Powiatu.

Starostwo realizuje ponadto inne zadania wynikające z ustaw szczególnych, aktów prawnych wydanych w celu ich wykonania oraz porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej.

Kierownictwo Urzędu

Starostwo podlega Staroście i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.578), Statutu Powiatu Jarosławskiego, regulaminu organizacyjnego oraz przepisów prawa określających kompetencje powiatów.

Funkcjonowanie Starostwa opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.

 


Starostwo Powiatowe Jarosław ul. Jana Pawła II 17 37-500 Jarosławtel: +48 16 624 62 00fax: +48 16 624 62 49 realizacja: nexim.net