czwartek, 27 Lis, 2014
   
Rozmiar tekstu


Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Prowadzi nadzór nad wydziałem:

 • ON Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Ogólnych
Starostwo Powiatowe w Jarosławiu

Starostwo jest jednostką budżetową Powiatu Jarosławskiego i aparatem pomocniczym Starosty Powiatowego realizującym zadania przewidziane ustawą z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym.(Dz. U. z 1998r. Nr 91, poz.578) na terenia Powiatu Jarosławskiego oraz zadania wynikające z uchwał Rady i Zarządu Powiatu.

Starostwo realizuje ponadto inne zadania wynikające z ustaw szczególnych, aktów prawnych wydanych w celu ich wykonania oraz porozumień zawartych z organami administracji rządowej lub samorządowej.

Kierownictwo Urzędu

Starostwo podlega Staroście i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz.578), Statutu Powiatu Jarosławskiego, regulaminu organizacyjnego oraz przepisów prawa określających kompetencje powiatów.

Funkcjonowanie Starostwa opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań.

Starosta Jarosławski
Jerzy Batycki

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przyjmuje strony po wcześniejszym zapisaniu się.

Telefon: +48 16 624-62-13

Prowadzi nadzór nad:

 • GP Geodeta Powiatowy, Naczelnik Wydziału Geodezji i Katastru Nieruchomości
 • ZKO Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych
 • AB Wydział Architektury i Budownictwa
 • ZPI Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
 • ZPS Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
 • PIS Pełnomocnik do spraw współpracy z zespolonymi inspekcjami, stażami i służbami
 • PIN Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
 • RP Radca prawny
 • AW Audyt wewnętrzny
 • BHP Inspektor BHP
 • PRK Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Wicestarosta Jarosławski
Józef Szkoła

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przyjmuje strony:
We wtorki od godz. 9:00 do 13.00 (po wcześniejszym zapisaniu się)

Telefon: +48 16 624-62-19

Prowadzi nadzór nad wydziałami:

 • GK Wydział Geodezji i Katastru Nieruchomości
 • GN Wydział Gospodarki Nieruchomościami
 • OLR Wydział Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa
Etatowy Członek Zarządu
Zofia Karwańska

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przyjmuje strony:
We wtorki od godz. 9:00 do 13.00

Telefon: +48 16 624-62-67

Prowadzi nadzór nad wydziałami:

 • OS Wydział Oświaty
 • KTD Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg
 • PRW Wydział Promocji, Rozwoju i Współpracy Międzynarodowej
Skarbnik Powiatu Jarosławskiego
Agnieszka Mroczka

E-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Przyjmuje strony:
codziennie od godz. 8:00 do 15.00

Telefon: +48 16 624-62-21

Prowadzi nadzór nad wydziałem:

 • BF Wydział Budżetu i Finansów
Starostwo Powiatowe Jarosław ul. Jana Pawła II 17 37-500 Jarosławtel: +48 16 624 62 00fax: +48 16 624 62 49 realizacja: nexim.net