Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Sprawozdanie z konsultacji społecznych projektu „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi...

W załączeniu przedstawiamy sprawozdanie z konsultacji społecznych „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Jarosławskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
Kliknij aby posłuchać tekstu