Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Tarcza Antykryzysowa w powiecie jarosławskim

Duży wpływ na najbliższą przyszłość jarosławskiego rynku pracy będą miały działania realizowane w zakresie Tarczy Antykryzysowej, które pozwolą na zachowanie miejsc pracy, co będzie mieć bezpośredni wpływ na sytuację na lokalnym rynku pracy. W imieniu Starosty Jarosławskiego udzielanie wsparcia dla przedsiębiorców w ramach rządowego programu Tarczy Antykryzysowej realizowane jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Jarosławiu.

- Na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju można znaleźć interaktywną mapę z której wynika, jakie do tej pory wsparcie otrzymały poszczególne powiaty w ramach wszystkich podejmowanych działań z Tarczy Antykryzysowej – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot. - W powiecie jarosławskim rząd przydzielił przedsiębiorcom 121 milionów złotych pomocy. Jest już 656 firm z przyznaną subwencją, a mowa o blisko 6 tysiącach zatrudnionych.

Na wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej w powiecie jarosławskim do tej pory wpłynęło ok. 5000 wniosków, na kwotę ok.  40 mln zł, dotychczas wypłacono przedsiębiorcom kwotę ponad 22 mln zł. - Poziom realizacji tych wniosków jest obecnie na poziomie ok. 90%, a pracodawcy nadal mogą i z pewnością będą składać kolejne wnioski o oferowane wsparcie – mówi Jan Wygnaniec, dyrektor PUP w Jarosławiu. - Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Jarosławiu sprawnie oraz z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem realizują zadania w ramach Tarczy Antykryzysowej. Pracowali nawet po 10 godzin dziennie – dodaje dyr. Wygnaniec.

Tarcza to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:

  • Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
  • Finansowaniu przedsiębiorców,
  • Ochronie zdrowia,
  • Wzmocnieniu systemu finansowego,
  • Inwestycjach publicznych

Tarcza Antykryzysowa dla przedsiębiorców koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjęto w niej rozwiązania, które w ocenie rządu i prezydenta Andrzeja Dudy są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii.

Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

Informacja własna oraz za www.gov.pl

 

Kliknij aby posłuchać tekstu