Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Kolejny milion na inwestycję w kompetencje zawodowe uczniów z powiatu jarosławskiego

Zdj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej Zdj.: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Samorząd powiatowy pozyskał kolejny grant na wzmocnienie potencjału szkół średnich, które są przez niego prowadzone. Mowa o milionie złotych z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt obejmie uczniów i nauczycieli dwóch szkół średnich z Jarosławia, ale także Państwową Wyższą Szkołę Techniczno-Ekonomiczną. Jest to pierwsza umowa z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER),  którą podpisano w ramach konkursu pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja. Ze strony samorządu dokument sygnowali starosta Stanisław Kłopot i wicestarosta Mariusz Trojak, ze strony MEN dyrektor Departamentu Funduszy Strukturalnych Marek Lewiński. Swój duży udział w sukcesie miał również wiceprzewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego Andrzej Wyczawski, który zainicjował ten pomysł i wspierał starostwo w formalnościach projektowych.

- Jedną z cech reformy szkolnictwa zawodowego jest takie kształcenie młodzieży, które dostosowane będzie do zmieniającej się gospodarki i odpowiadać będzie realnym warunkom pracy w danym zawodzie. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Starostwo Powiatowe w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną opracowało projekt pt. „Branża budowlana: technik budownictwa i technik geodeta motorami rozwoju lokalnego rynku pracy” – informuje starosta jarosławski Stanisław Kłopot. Jego ogólna wartość, finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wynosi ponad milion złotych.

W projekcie, obok wspomnianej uczelni, udział wezmą dwie szkoły średnie powiatu jarosławskiego. To Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych oraz Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących. - Istotą projektu jest opracowanie i realizacja modelu kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy szkoły, pracodawców, instytucji rynku pracy i wyższej uczelni prowadzącej kształcenie w tych samych zawodach co szkoły – wyjaśnia naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa w Jarosławiu, Marta Kurpiel. Projekt rozpocznie się we wrześniu 2020 r. i ma potrwać 12 miesięcy.

Projektowe działania obejmują doposażenie szkolnych pracowni w nowoczesny sprzęt. To również opracowanie przez nauczycieli, pracodawców, instytucje rynku pracy i wyższą  uczelnię rekomendacji do praktycznych rozwiązań w zakresie realizacji programu nauczania. Kolejnym jego elementem jest przeprowadzenie przez pracowników naukowych uczelni ćwiczeń z wykorzystaniem bazy i wyposażenia PWSTE.

 

fe logo

Kliknij aby posłuchać tekstu