Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Wotum zaufania i absolutorium dla starosty jarosławskiego i Zarządu Powiatu Jarosławskiego

Jednogłośnie udzielone przez radnych wotum zaufania i absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2019 Staroście Jarosławskiemu i Zarządowi Powiatu, to jeden z efektów 23. sesji Rady Powiatu Jarosławskiego, która odbyła się 29 czerwca 2020 r.

- Dziękuję za udzielone mi i Zarządowi Powiatu wotum zaufania i absolutorium. Zobowiązuje mnie ono do dalszej ciężkiej pracy na rzecz mieszkańców powiatu jarosławskiego oraz jeszcze uważniejszego wsłuchiwania się w ich głosy – m.in. powiedział już po głosowaniu starosta jarosławski Stanisław Kłopot. – Liczę, że i ten rok będzie owocny, choć nie należy on do najłatwiejszych i stawia przed nami wyzwania, których nie było do tej pory w historii. Lecz, trawestując bardzo mądre powiedzenie, nie sztuka być samorządowcem, gdy wszystko idzie łatwo, sztuka nim być, gdy jest trudno.

Dochody bieżące zaplanowane w wysokości 164 450 139,04 zł zostały wykonane w kwocie 164 912 223,52 zł, tj.100,28%  planu, zaś dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 13 159 664,14 zł  zostały wykonane w kwocie 13 032 669,99 zł, tj. 99,04 % .

Plan wydatków budżetu powiatu na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 178 488 148,54 zł  i został wykonany w kwocie 170 766 276,96 zł co stanowi 95,67 % .

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości  154 284 130,46 zł zostały wykonane w kwocie 146 820 696,72 zł, tj.95,16%. Z kolei wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 24 204 018,08 zł zostały wykonane w kwocie 23 945 580,24 zł i stanowią 98,93% planu.

Planowane na 2019 rok przychody w kwocie 6 078 345,36 zł  wykonano w wysokości 15 017 010,68 zł,  tj. 247,06 %, a rozchody planowane w  kwocie 5 200 000 zł wykonano w 100%. Realizacja budżetu zamknęła się na koniec roku  nadwyżką w  kwocie 7 178 616,55 zł.

Raport o stanie powiatu jarosławskiego dostępny jest jako załącznik.

Wśród pozostałych podjętych decyzji radni zadecydowali także o udzieleniu powiatowi przeworskiemu doraźnej pomocy finansowej, w związku z powodziami, które dotknęły jego mieszkańców w ostatnich dniach. Więcej na ten temat TUTAJ


Sesja po raz kolejny odbyła się zdalnie. Całość obrad dostępna jest pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=SeCYE90nJiU&feature=emb_err_woyt

Kliknij aby posłuchać tekstu