Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Atuty inwestycyjne Powiatu Jarosławskiego

  • Atrakcyjne przygraniczne położenie na szlaku komunikacyjnym Wschód – Zachód,
  • dobrze rozwinięta infrastruktura drogowa i kolejowa,
  • tereny pod inwestycje,
  • duży potencjał ludzki,
  • korzystna struktura wiekowa ludności,
  • różnorodność typów szkół zawodowych, dobrze rozwinięta sieć szkół na wszystkich poziomach edukacyjnych,
  • rozwijające się szkolnictwo wyższe,
  • dobre warunki do rozwoju turystyki i rekreacji,
  • baza magazynowo – przetwórcza dla rolnictwa,
  • urodzajne ziemie – wysoki wskaźnik bonitacji gleb.
Kliknij aby posłuchać tekstu