Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Powiat Jarosławski – rozwój w zgodzie z naturą

Turystyka i rekreacja

Walory przyrodnicze Powiatu Jarosławskiego: akweny wodne i rozległe kompleksy leśne oraz urozmaicona rzeźba terenu stwarzają korzystne warunki do rozwoju działalności gospodarczej w zakresie turystyki, rekreacji i sportu. Od przyszłych inwestorów władze samorządowe i społeczność lokalna oczekują zastosowania ekologicznych, nowoczesnych technologii i prowadzenia działalności w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.

Rzeki powiatu stwarzają możliwości dla rozwoju turystyki wodnej. Oprócz rzeki San m.in. akweny wodne „Babionka" i "Wietlin", zalew w miejscowości Radawa, akwen wodny „Zek" w Radymnie, rzeki Lubaczówka, Wisznia i Szkło.

Miejscowość wypoczynkowa Radawa stwarza dodatkowo potencjalne warunki dla rozwoju turystyki medycznej i uzdrowiskowej.

Kliknij aby posłuchać tekstu