Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

ZSTiO w Jarosławiu "kuźnią" olimpijczyków. 16 indeksów dla uczniów!

Mijający rok szkolny dla społeczności Zespołu Szkół Technicznych  i Ogólnokształcących im. Stefana Banacha w Jarosławiu jest szczególny. Obfitował w wiele uczniowskich sukcesów. Potwierdzeniem wysokiej jakości pracy jest przyznanie naszemu technikum  tytułu honorowego „ZŁOTA SZKOŁA 2020”. W rankingu Perspektyw zajmujemy również miejsce wśród szkół olimpijskich. Powodem do dumy są sukcesy naszych wychowanków. W roku szkolnym 2019/2020 odnieśli oni historyczny sukces – uzyskali liczne tytuły finalistów ogólnopolskich olimpiad. Za wiedzę i umiejętności otrzymali 15 INDEKSÓW uprawniających do przyjęcia na I rok studiów na uczelniach technicznych (z pominięciem warunków rekrutacji) oraz zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

NASI OLIMPIJCZYCY:

46. Ogólnopolska Olimpiada Innowacji i Wynalazczości – 2 finalistów części teoretycznej:

GABRIEL MAJ, ARKADIUSZ SKOWRON.

46. Ogólnopolska Olimpiada Innowacji i Wynalazczości – 12 finalistów części praktycznej:

JAKUB BLOK, TOMASZ RYDZIK, ADRIAN GRENDA (kat. p).

GABRIEL MAJ, MATEUSZ SKUPIEŃ, SZYMON TURKO (kat. e).

RAJMUND DEJNAKA, MACIEJ WYCZAWSKI, ADRIAN PRZYBYLSKI (kat. u).

PIOTR KOWALCZYK, HUBERT MISIĄG, KRZYSZTOF ZIĘBA (kat. r).

XLIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej - finalista

MICHAŁ KNAP (kat.- elektronik medyczny).

Uczniowie ZSTiO mają różne pasje i zainteresowania, także humanistyczne. Już jako „pierwszoklasiści” odnoszą wielkie sukcesy. W mijającym roku szkolnym to MIKOŁAJ SITKO – finalista V Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Historycznej. Uczeń zdobył INDEKS uprawniający do podjęcia nauki na I roku studiów na wyższej uczelni na kierunku humanistycznym.

Tak liczne sukcesy w olimpiadach MEN wynikają ze współpracy nauczycieli i ambitnych uczniów. Wkładamy wiele zaangażowania by szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym, a każdy uczeń mógł rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Dążymy do tego, aby nasz absolwent był w pełni przygotowany do startu w dorosłe życie, był kompetentnym młodym człowiekiem. Nasi olimpijczycy kształcą się na kierunkach: technik automatyk, technik elektronik, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik pojazdów samochodowych.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Galeria OLIMPIJCZYKÓW https://tinyurl.com/gozstio Zachęcamy do obejrzenia!

Informacja prasowa (tekst): ZSTiO w Jarosławiu

Kliknij aby posłuchać tekstu