Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Ćwiczenie z zarządzania kryzysowego

18 września 2019 r.  Zarządzeniem nr 23/2019 Starosty Jarosławskiego z 24 lipca 2019 roku w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia epizodycznego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego pk. "WRZESIEŃ - 2019” zostało przeprowadzone w Gminie Laszki ćwiczenie epizodyczne nt.: „Prowadzenie działań ratowniczo ochronnych z elementami ochrony ludności w sytuacji zagrożenia powodziowego i skażenia wód rzeki Szkło”.

W ćwiczeniu udział wzięły wydzielone siły i środki: Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, siły i środki Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarosławiu, Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu i Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Obecni byli także starosta jarosławski Tadeusz Chrzan, wicestarosta Mariusz Trojak, członek Zarządu Powiatu Krzysztof Cebulak, wójt gminy Laszki Stanisław Gonciarz oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Jarosławiu.

Epizod I

1. Podwyższenie korony wału rzeki Szkło w sytuacji narastania miejscowego zagrożenia powodziowego – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu 

2. Postawienie zapory sorbcyjnej w sytuacji skażenia wód rzeki Szkło – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

3. Pobranie próbek wody z rzeki Szkło - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarosławiu

4. Utylizacja padłych zwierząt (metodyka) - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jarosławiu

Epizod II

Wypadek komunikacyjny: zderzenie dwóch  samochodów osobowych – Lotnisko Aeroklubu Ziemi Jarosławskiej.

1.  zabezpieczenie miejsca zdarzenia – Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu

2. Prowadzenie akcji ratowniczej – udzielanie pierwszej pomocy realizowane przez jednostkę WSPR w Przemyślu oraz ratowników Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

3. Naczelnicy wydziałów i kierownicy referatów Starostwa Powiatowego w Jarosławiu wzięli udział w ćwiczeniach  praktycznych z  udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym – ćwiczenia na Fantomach  - prowadzenie resuscytacji przez ratowników z Centrum Opieki Medycznej.

Kliknij aby posłuchać tekstu