Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Spotkanie dotyczące zapobieganiu ASF

W starostwie powiatowym w Jarosławiu, pod przewodnictwem starosty jarosławskiego Stanisława Kłopota odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele PZZK, jak również zaproszeni goście, m.in. powiatowe służby, inspekcje, straż pożarna, a także służby leśne i koła łowieckie działające na terenie powiatu jarosławskiego. Spotkanie zostało zwołane w trybie pilnym w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF) obejmującym swoim zasięgiem zagrożone obszary.

Choroba jest bardzo szkodliwa dla gospodarki, jak również dla prywatnych gospodarstw. Nie stanowi natomiast bezpośredniego zagrożenia dla ludzi.

Od 2014 roku afrykański pomór świń występuje w Polsce, głównie w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim i lubelskim. Jak dotąd, sukces związany z prowadzoną akcją profilaktyczną pomógł uniknąć choroby na terenie województwa podkarpackiego. Czy tak będzie też w tym przypadku?

Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa są zarażone dziki. Jednak biorąc pod uwagę,  fakt, że duży wpływ na jego pojawianie się ma też człowiek, należy zapoznać się podstawowymi zasadami postępowania:

1.      Nie kupować świń z niewiadomego źródła pochodzenia.

2.      Utrzymywać świnie w taki sposób, aby nie miały kontaktu z dzikami.

3.      Zabezpieczyć pasze przed dostępem zwierząt wolno żyjących.

4.      Wyłożyć maty nasączone środkiem dezynfekcyjnym przed wjazdami i wyjazdami z gospodarstw oraz przed wejściami do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie.

W związku z rekomendacją Wojewody Podkarpackiego z posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego  w Rzeszowie, która na spotkaniu została odczytana przez Starostę Jarosławskiego, należy wzmocnić kontrolę produktów pochodzenia zwierzęcego na drogach i kolejowych przejściach granicznych RP z uwagi na okres świąteczno–noworoczny.

Jak podkreślił Powiatowy Inspektor Weterynarii, istotne zadanie w tym zakresie mają powiatowe służby, które nie tylko powinny zintensyfikować nadzór zagrożonych terenów, jak również akcję informacyjną dotyczącą bioasekuracji.

Ewentualne podejrzenia wystąpienia choroby hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich służb i instytucji, gdyż umożliwi to szybką reakcję służb weterynaryjnych. Należy pamiętać, aby informować też o każdym przypadku zalezienia padłego dzika.

Więcej informacji dostępnych na stronie https://rzeszow.uw.gov.pl/afrykanski-pomor-swin-asf/

Autor: Dorota Pupka

Kliknij aby posłuchać tekstu