Welcome to Powiat Jarosławski   Kliknij aby posłuchać tekstu Welcome to Powiat Jarosławski
Platforma ePUAP

Obsługa skarg i wniosków

Procedura składania skarg i wniosków - BIP

Ponadto skargi i wnioski przyjmują:

Przewodniczący Rady Powiatu - w każdy czwartek, w godz. 10:00 do 12:00;

Starosta - we wtorki każdego tygodnia, w godzinach pracy Urzędu (jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie stron odbywa się w następnym dniu roboczym zgodnie z harmonogramem prowadzonym przez sekretariat);

pozostali pracownicy - w godzinach pracy Urzędu;

dodatkowo kierownicy komórek organizacyjnych - w każdy wtorek, w godz. 15:00 do 15:30 - po telefonicznym uzgodnieniu z zainteresowanym.

Kliknij aby posłuchać tekstu